[bd] Alerts [Paid] 1.0.3

Making alert smarter and more useful.

 1. xfrocks

  xfrocks XenForo rocks!
  Staff Member

  Hỗ trợ đến 1.5.x em nhé.
   
 2. caoanh204

  caoanh204 New Member

  Hi, sau khi mình thay file thì nó không còn lỗi đó nữa nhưng vẫn bị lỗi thông báo rỗng cậu à, khi comment sẽ nhận được thông báo như vầy:

  2015-10-21_041741.jpg

  Làm sao để fix lỗi này?
   
 3. xfrocks

  xfrocks XenForo rocks!
  Staff Member

  Bạn đang xài sonnb XenGallery version nào thế nhỉ? Kiểm tra lại phải chạy [bd] Alerts mới nhất nhé.
   
 4. caoanh204

  caoanh204 New Member

  Mình đang dùng sonnb XenGallery 2.5.2 và [bd] Alert 1.0.1 trên xenForo 1.5.2

  Lỗi bị Thông báo rỗng thì mình thấy không liên quan đến XenGallery vì bật tắt nó đi kết quả cũng y vậy, vẫn bao nhiêu comment bấy nhiêu cái thông báo, không hề được gom lại, có khác là khi bật [bd] Alerts thì lượng thông báo đó thành thông báo rỗng (kiểu như chữ bị ẩn chữ đi), còn tắt [bd] Alerts đi nó sẽ thành thông báo bình thường, hiện chữ đầy đủ.

  Cách test của mình: tài khoản chính là A, tài khoản phụ là B, dùng tài khoản B gửi tin nhắn trong profile của A, sau đó B liên tục comment trong tin nhắn đó, rồi kiểm tra thông báo trong tài khoản của A, sẽ thấy một loạt thông báo rỗng của B.
   
 5. xfrocks

  xfrocks XenForo rocks!
  Staff Member

  Ủa mấy cái thông báo rỗng là khi làm hành động trong gallery hay khi gửi tin nhắn trong profile thế bạn? Profile post cũng bị thông báo rỗng á?
   
 6. caoanh204

  caoanh204 New Member

  Tất cả là trong profile post đó bạn, tình huống là như mình mô tả ở trên, không liên quan đến xengallery nha, bạn thử mô phỏng lại y như vậy thử xem
   
 7. Kerby

  Kerby New Member

  I tested long to find out this: When BD Alerts is deactivated, all works fine. When BD Alerts is activated, I have an incompatability issue on Tapatalk mobile app: When I surf on tapatalk and like a post, the autor doesn't receive any alert

  And other incompatability: In tapatalk under "alerts" the like alerts aren't shown anymore. only quotes alerts are listed.

  Is it possible to fix this on BD alerts side or is this something that tapatalk has to look into it?
   
 8. xfrocks

  xfrocks XenForo rocks!
  Staff Member

  Do you happen to have server error log entries regarding conflict between [bd] Alerts and Tapatalk?
   
 9. Kerby

  Kerby New Member

  No ACP errors.
   
 10. Blast

  Blast New Member

  Bought. It would be nice to replace the avatar with an icon instead. Like for example, he gets a thumbs up icon for the group alerts of a like.
   
  xfrocks likes this.
 11. xfrocks

  xfrocks XenForo rocks!
  Staff Member

  That wouldn't be too hard to do, I will see what I can do :)
   
 12. Kerby

  Kerby New Member

  @Blast like Alert Icons Management?

  I don't need any compatiblity anymore. I will drop tapatalk from my forum ;)
   
 13. xfrocks

  xfrocks XenForo rocks!
  Staff Member

  That add-on looks like it would work fine together with [bd] Alerts.

  Nice, thanks for letting me know :)
   
  Kerby likes this.
 14. Blast

  Blast New Member

  Exactly. Thanks for that one.
   
 15. xfrocks

  xfrocks XenForo rocks!
  Staff Member

 16. Blast

  Blast New Member

  Can you at least fix this addon? I really don't want to see my money go to waste. It's bugged whenever an alert for a status comment is showing up.
   
 17. xfrocks

  xfrocks XenForo rocks!
  Staff Member

  So the empty alert (as in your screenshot) happens when someone comment on a profile post? Are you on the latest XenForo version?
   
 18. Blast

  Blast New Member

  Yes and yes.
   
 19. xfrocks

  xfrocks XenForo rocks!
  Staff Member

  New version has been made available which should render existing alerts correctly and group future alerts.
   
Loading...